Tabletointikoneiden remontit

Palveluihimme sisältyy diagnostiikka ja koneen kaikkien osien arviointi, kuluvat osat mukaan lukien, kuten epäkeskojen pinnat, roottoreiden holkit, akselien mitat, tai voimansiirto. Korjaamalla tai vaihtamalla vanhat osat voimme palauttaa tehdasasetukset ja erittelyt käynnistämällä kone lyhimmällä mahdollisella ajalla. Korkeanlaatuiset materiaalit sekä kokenut Adamus HT:n henkilöstö takaavat, että osamme ovat samanalisia kuin alkuperäisosat ja usein niiden laatu on jopa alkuperäisten valmistajien osia parempi.

Rootoreiden korjaus

Yrityksessämme korjatut tai valmistetut rootorit takaavat tabletointikoneiden valmistajan edellytyksien mukaisen toiminnan. Tiedämme tekniset edellytykset, joista riippuu roottorin toiminta painimien ja muotien kanssa. Tablettien puristamisprosessin tuntemus, joka on välttämätön kun halutaan tarjota korkeanlaatuisia painimia ja muotteja sekä koneet, mahdollistavat rootoreiden korjaukseen liittyviä palveluita. Tarjoamme siis:
- apu rootorin toiminnan diagnostiikassa,
- korjausta tai vaihtoa kaipaavien osien löytäminen,
- koko rootorin tai sen osan uudistaminen,
- uuden rootorin valmistus

 

Tablettien suunnittelu

Yrityksen runsas kokemus mahdollistaa erimuotoisten, eri kaiverruksilla ja logoilla koristeltujen tablettien suunnittelun ottaen huomioon niiden valmistusta varten tehtyjen työkalujen kestävyyden tai tablettien loppumuoto (päällystäminen). Suunnittelun ensimmäisenä vaiheena on tabletin piirustuksen tekeminen. Adamus HT voi tehdä sellaisen piirustuksen asiakkaan ohjeiden tai toimitettujen tablettien tai työkalujen mallien pohjalla. Lisäksi on mahdollista, että lasketaan erimuotoisten tablettien paino tai muutos samalla tilavuudella. Pyynnöstä tarjoamme myös kolmiluoteisen tablettien visualisoinnin.

Läpipainopakkausten suunnittelu

Tarjoamme myös läpipainopakkausten 2-D ja 3-D piirustusten suunnittelun ja toimituksen, jotka oikean visualisoinnin myötä mahdollistavat pakkauksen ulkonäön ja toimivuuden arvioinnin. Takaamme tilauksen nopean toimituksen ja sen ansiosta tuotteen markkinoille saattamiseen tarvittavan ajan minimoinnin, toimivan kommunikoinnin ja nopean reaktion, kun tarvitaan tukea.

Syöttösuppiloiden testaus

Tablettien syöttösuppilot blisteröintilinjoilla ovat koneen monimutkaisimpia osia. Niiden toiminnan varmuus ei riipu pelkästään oikein tehdystä projektista ja tarkkuudella tehdystä työstöstä, vaan myöskin oikeasta asennuksesta ja syötettävien tablettien mittojen ja muotojen stabiilisuudesta. Sen takia ennen asiakkaalle lähettämistä jokainen syöttösuppilo testataan erikoisella koneella. Testien ansiosta voidaan löytää mahdolliset viat ja määrittää syöttösuppiloiden parhaan mahdollisen toimivuuden.

TABLET DRAWNING GENERATOR

Lue lisää palveluistamme

Tietoa sivulla ei ollut tyytyväinen uteliaisuutta? Rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää palveluistamme, tuotteiden tai järjestää kokouksen.

Yhteyttä
Puhelu Kirjoita sähköpostiviesti