Firma Adamus S.A. w Szczecinie realizuje projekt  pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi  do wytwarzania tabletek w firmie Adamus HT”, wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.04.04.00-32-009/13

Zapraszamy do składania ofert w postepowaniu ofertowym w związku z zamiarem realizacji inwestycji pod nazwą: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych narzędzi do tabletkarek oraz linii blistrowych dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego w zakładzie produkcyjnym ADAMUS S.A. w Szczecinie

            Załączniki:

a. zapytanie ofertowe Nr 5/2018

b. oświadczenie

 

Firma Adamus S.A. informuje, że anulowane zostały zapytania ofertowe nr: 6/2017; 7/2017; 8/2017; 9/2017; 10/2017; 11/2017; 12/2017; 13/2017; 14/2017; 15/2017; 16/2017; 17/2017; 18/2017; 19/2017; 20/2017; 21/2017; 22/1017; 23/2017; 24/2017; 31/2017; 32/2017; 33/2017; 36/2017.

 

Załączniki:

a. zapytanie ofertowe Nr 6/2017

b. oświadczenie

Załączniki:

a. zapytanie ofertowe Nr 36/2017

b. oświadczenie

Załączniki

a. zapytanie ofertowe Nr 7/2017

b. oświadczenie

Załączniki:

a. zapytanie ofertowe Nr 8/2017

b. oświadczenie

Załączniki:

a. zapytanie ofertowe Nr 9/2017

b. oświadczenie

załączniki:

a. zapytanie ofertowe Nr 33/2017

​​b. oświadczenie

załączniki:

a. zapytanie ofertowe Nr 32/2017

b. oświadczenie

 

załączniki:

a. zapytanie ofertowe Nr 2/2017

b. oświadczenie

                załaczniki:

                a.zapytanie ofertowe Nr 10/2017

                b. oświadczenie  

          Załączniki:

             a) zapytanie ofertowe Nr 11/12017

             b) oświadczenie

 

          Załączniki:

          a) zapytanie ofertowe Nr 12/2017

          b) oświadczenie

 

          Załączniki:

          a) zapytanie ofertowe Nr 13/2017

          b) oświadczenie

 

         Załączniki:

        a) zapytanie ofertowe Nr 14/2017

        b) oświadczenie

 

         Załączniki:

        a) zapytanie ofertowe Nr 15/2017

        b) oświadczenie

 

          Załączniki:

         a) zapytanie ofertowe Nr 16/2017

         b) oświadczenie

 

         Załączniki:

        a) zapytanie ofertowe Nr 17/2017

        b) oświadczenie

 

         Załączniki:

         a) zapytanie ofertowe Nr 18/2017

         b) oświadczenie

 

          Załączniki:

         a) zapytanie ofertowe Nr 19/2017

         b) oświadczenie

 

         Załączniki:

        a) zapytanie ofertowe Nr 20/2017

        b) oświadczenie

 

         Załączniki:

        a) zapytanie ofertowe Nr 21/2017

        b) oświadczenie

 

         Załączniki:

        a) zapytanie ofertowe Nr 22/2017

        b) oświadczenie

 

          Załączniki:

         a) zapytanie ofertowe Nr 23/2017

         b) oświadczenie

 

         Załączniki:

        a) zapytanie ofertowe Nr 24/2017

        b) oświadczenie

 

          Załączniki:

         a) zapytanie ofertowe Nr 31/2017

         b) oświadczenie

               załącznik nr 2

Firma Adamus S.A. informuje, że:

 

Pliki do pobrania