Fundusze Europejskie
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Adamus S.A. realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 4.4. „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi do wytwarzania tabletek w firmie Adamus HT”.

Inwestujemy w Waszą przyszłość

logotypy projektu UE