Bartosz Adamus

Związany ze Spółką od początku swojej kariery zawodowej. Przez wiele lat doskonale poznał wszystkie szczeble zarządzania firmą. Zarządza i koordynuje działalnością Spółki w celu uzyskania jej optymalnej rentowności. Planuje i współprowadzi politykę firmy. Odpowiedzialny za jej strategię , koordynuje pracami związanymi ze zwiększaniem udziałów firmy na rynku branżowym. Tworzy strategię finansową Spółki.

Monika Sibielska / Dyrektor Administracyjno - Finansowy

Krzysztof Kiełbasa / Dyrektor techniczny

Od ponad 20 lat sprawuje tę funkcję w firmie. Kierunkowe wykształcenie techniczne i wieloletnie doświadczenie menadżerskie pozwalają na sprawne zarządzanie produkcją oraz całym przedsiębiorstwem. Planuje i opracowuje strategię jego rozwoju, koordynuje i nadzoruje realizację najważniejszych zadań firmy określonych przez organ zarządczy.

Artur Jakubiak / Dyrektor handlowy

Wieloletni pracownik firmy posiadający ogromne doświadczenie handlowe na rynkach międzynarodowych. Tworzy strategię sprzedaży i działań marketingowych firmy. Planuje i organizuje sprzedaż. Odpowiada za pozycję firmy i jej konkurencyjność na rynku branżowym. Zarządza międzynarodowym Zespołem Przedstawicieli Handlowych firmy.

Ludwika Miklaszewska / członek zarządu

Prezes zarządu, prawnik. Funkcję tę sprawuje od początku istnienia Spółki. Reprezentuje zarząd, koordynuje i nadzoruje jego pracę. Zapewnia wykonanie polityki Spółki. Sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.