More than measurement

Tool Inspector-2 ist die neueste Version unseres Systems zur präzisen und automatisierten Vermessung von Stempeln und zum Messen von Matrizenbohrungen.

Die Messmaschine TI2 basiert auf einem patentierten Algorithmus und bringt valide Messdaten aufgrund eines cofocal Sensors.

Darüber hinaus ermöglicht ein integriertes Videosystems mit einer Auflösung von 5 Mpix einerseits die optische Qualitätsbewertung der Werkzeuge andererseits eröffnet es den Weg zur automatischen Bemessung von Mehrfachwerkzeugen und der Bewertung der Werkzeugabnutzung.

Image

Pomiar bez ryzyka uszkodzenia stempli
Dzięki w pełni automatycznemu pomiarowi nie wystękuje ryzyko uszkodzenia głowy, czaszy czy innego elementu stempla i matrycy.

Szybsze i dokładniejsze pomiary za jednym kliknięciem 
Ti-2 wykonuje pomiary w czasie rzeczywistym i w tym samym czasie dokonuje automatycznego zapisu wymiarów bezpośrednio w bazie danych. Dzięki temu rozwiązaniu czas inspekcji narzędzi jest znacznie krótszy od pomiarów dokonywanych w sposób tradycyjny.

Zminimalizowana ilość odrzutów wagowych tabletek
Maszyna pomiarowa Ti-2 na podstawie otrzymanych wyników pozwala na dokonanie automatycznego parowania stempli jednokrotnych i wielokrotnych. Parowanie narzędzi pozwala na uzyskanie optymalnej siły nacisku, co przekłada się bezpośrednio na minimalizację strat wynikających z odrzutów wagowych tabletek.

Precyzyjny pomiar grawerów
Ti-2 wyposażyliśmy w kamerę oraz algorytmy do analizy obrazu, dzięki którym możliwe jest dokonanie pomiaru grawera na czaszy stempla. Powyższe ogranicza znacząco ryzyko wystąpienia wadliwych partii i produktów. Pomiary grawerów wykonywane są z dokładnością aż do 1 μm. Co ważne, użytkownik ma możliwość definiowania własnych granic tolerancji.

Określanie dopuszczalnych norm zużycia grawerów
Dzięki bezdotykowemu pomiarowi grawera czy innych detali czaszy, użytkownik może zdefiniować dopuszczalne normy wysokości grawerów występujących na narzędziach stemplowych, a następnie wyniki odnieść do swoich definicji. Dzięki takiemu działaniu można uniknąć ryzyka dopuszczenia do produkcji stempli o nieprawidłowych parametrach.

Archiwizacja raportów i zdjęć
Archiwizacja raportów oraz zdjęć stanu technicznego stempli, niosących informacje o przebiegu procesu zużycia stempli i matryc, umożliwia długoterminową analizę pracy narzędzi stemplowych, a także stanowi bezcenne źródło wiedzy w przypadku ewentualnych awarii.

Pełna automatyzacja z wykorzystaniem ramienia robota – opcja dodatkowa.
Podstawowy model maszyny pomiarowej można wyposażyć w ramię robota, co dodatkowo zoptymalizuje proces inspekcji narzędzi stemplowych, dzięki automatycznemu dostarczeniu narzędzia do komory pomiarowej.

Werkzeuginspektion TI-2

Tool Inspector-2 ist die neueste Version unseres Systems zur präzisen und automatisierten Vermessung von Stempeln und zum Messen von Matrizenbohrungen. Die Messmaschine TI2 basiert auf einem patentierten Algorithmus und bringt valide Messdaten aufgrund eines cofocal Sensors. Darüber hinaus ermöglicht ein integriertes Videosystems mit einer Auflösung von 5 Mpix einerseits die optische Qualitätsbewertung der Werkzeuge andererseits eröffnet es den Weg zur automatischen Bemessung von Mehrfachwerkzeugen und der Bewertung der Werkzeugabnutzung.

Basisparameter der Messmaschine:

 • Vollautomatische Messung unabhängig von der Komplexität des Werkzeugs
 • Berührungslose Messung mit einer Auflösung von 0,001 mm für Stempel
 • Berührungslose und taktile Verschleißmessung mit einer Auflösung von 0,001 mm für Matrizen
 • Kamera mit Autofokus und 5 Mpix Auflösung mit Illuminator und steuerbarer Leistung und Wellenlänge
 • Eingebaute Steuerung der Messmaschine mit Kommunikationsschnittstelle USB 2.0

Grundlegende Eigenschaften der Software:

Grundlegende Eigenschaften der Software:

 • Anwendbar auf jedem PC mit Windows 7 oder neuerem System
 • Einfache und intuitive Benutzung
 • Automatisches Laden der CAD-Dateien für das gemessene Werkzeug
 • Speichern der Protokolle, die Möglichkeit der Personalisierung und Export zu Excel oder pdf
 • Blick von der Kamera mit einer maximalen Auflösung verbunden mit der Möglichkeit, die Position
  des zu messenden Stempels oder Matrize mit einer speziellen Maus zu kontrollieren
 • Datenerfassung
  Zusammenführung der Stempelfunktion
 • Mehrsprachige Anwendung mit der Möglichkeit weitere Sprachen hinzuzufügen
 • Open-architecture ermöglicht die Erweiterung der Messmöglichkeiten der Maschine durch Installation
 • Neuer Messbibliotheken
 • Angepasste Benutzeroberfläche für den Benutzerkomfort

Die Maschine wird mit den grundlegenden Messbibliotheken geliefert, die ein automatisches Messen von Stempeln und Matrizenbohrungen (folgender Normen ermöglichen: EURO-B, EURO-D, TSM-(IPT)-B, TSM-(IPT)-B2, TSM- (IPT)-D, FETTE EU1 441, PHARMA, 20/28, ST-328-2, 25/32, 25/32 SLOTTED, FS12:

 • Bei den Stempeln ermöglicht die Basisbibliothek die automatische Messung der geometrischen Größen folgender Elemente: Gesamthöhe L0, Arbeitshöhe L1, konvexe Tiefe (L0-L1), längere und kürzere Abmessungen A und B der Form Werkzeug oder Durchmesser D für Rundwerkzeug und Wellendurchmesser d1, d2
 • Messbibliothek für Mehrfachwerkzeuge und Matrizen
 • Bei Matrizen ermöglicht die Basisbibliothek die automatische Messung der Profilform der Innenbohrung
 • Visuelle Qualitätskontrolle der Arbeitsoberfläche

Technische Spezifikation:

 • Die Versorgungsspannung 110V / 230V; 50-60Hz
 • Empfohlene Betriebstemperatur 20 ° C
 • Verfügbare Kontrollsystemsprachen: Englisch, Deutsch, Polnisch (andere Sprachen auf Anfrage erhältlich)
 • Satz spezieller Halter für Stempel und Matrizen zur Arbeitserleichterung

Biblioteka podstawowa dla stempli umożliwia następujące pomiary: 

 • długość całkowita (L0), 
 • długość robocza (L1), 
 • głębokość czaszy (L0-L1), 
 • dłuższa i krótsza oś kształtu stempli nieokrągłych i średnica dla okrągłych, średnica trzonu (d1, d2), 
 • średnica głowy dla tolerowanych średnic głów w standardach 20/28; 25/32; 25/32 slotted oraz Pharma (d3).
 • możliwy jest również pomiar wysokości grawerunku i kreski dzielącej w każdym miejscu części roboczej stempla.

Podstawowa biblioteka dla matryc umożliwia ocenę kształtu i jakości profilu otworu wewnętrznego z określeniem wartości maksymalnej i minimalnej. Funkcja ta szczególnie przydatna jest do określenia profilu zużycia otworu w matrycy. Urządzenie zapewnia analizę matryc zarówno jednokrotnych, jak i wielokrotnych.

Dane techniczne:

 • Zakres pomiarowy: średnica do 40 mm; wysokość 90,5 do 157 mm
 • rozdzielczość: oś X , Y, Z : -/+ 0,001 mm
 • czas pomiaru: 
  • ok. 40 sekund stempel okrągły pojedynczy, 
  • ok. 55 sekund stempel kształtowy pojedynczy,
 • Komputer z Windows 10 lub MAC
 • protokół net Framework 4.5
 • zasilanie: 220 – 240 V / 110V; 50 – 60 Hz

System sterowania oraz protokół pomiarowy dostępny jest w języku:

 • angielskim,
 • niemieckim,
 • polskim,
 • portugalskim (region Brazylia),
 • francuskim
 • rosyjskim.

Characteristics of the transport box

Out of concern for the safety of the measuring machine Tool Inspector-2, Adamus company offers a specialized transport box. This black box secures, protects and allows for easy storage of the TI-2.

 • Dedidacted. 
 • Adjusted to the shape of the TI-2.
 • Easy to assemble.
 • Special protective space for the monitor.
 • Mobility due to the mounted wheels.