Pan Henryk Adamus na zawsze pozostanie częścią firmy, którą tworzył.

Pan Henryk Adamus na zawsze pozostanie częścią firmy, którą tworzył.

Dziękujemy wszystkim, tak licznie kondolencje, kwiaty i wiadomości, które napłynęły do nas z całego świata. Dziękujemy zgromadzonym za obecność podczas uroczystości pogrzebowych. 

Wspólnie pożegnaliśmy wizjonera, filantropa, człowieka szanującego ludzi i dla którego praca i nasza firma była całym życiem i którego wizję przedsiębiorstwa będziemy kontynuować. 

Pan Henryk Adamus na zawsze pozostanie częścią firmy, którą tworzył.  
Zarząd firmy Adamus S.A.