Firma ADAMUS S.A. realizuje projekt:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych stempli do tabletkarek dla przemysłu farmaceutycznego, w oparciu o własne prace badawcze zakładu produkcyjnego ADAMUS S.A. w Szczecinie.
Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Adamus S.A. poprzez wykorzystanie wyników własnych prac B+R i doświadczenia własnego biura konstrukcjo-technologicznego.
 
Planowane efekty: liczba wprowadzonych innowacji produktowych 2 szt., liczba wprowadzonych innowacji procesowych 2 szt.
 
Wartość projektu: 928 368,00 zł netto.
 
Wkład Funduszy Europejskich: 417 765,60 zł netto.
ADAMUS Spółka Akcyjna realizuje projekt: Wdrożenie prace badawczo-rozwojowych ADAMUS S.A. w Szczecinie w celu wprowadzenia nowej technologii produkcji narzędzi stemplowych-wielokrotnych do produkcji tabletek głównie niefarmaceutycznych.
Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Adamus S.A. poprzez
wykorzystanie wyników własnych prac B+R, prac własnego biura konstrukcjo-technologicznego oraz uzyskanego patentu.
 
Planowane efekty: Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1 szt. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 2 szt.
 
Wartość projektu: 10 933 334,70 zł.
 
Wkład Funduszy Europejskich: 4 000 000,00 zł. 
Image
Image
Image
Image