Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informujemy, że: 

Korzystając z naszych usług (np. poprzez zakupy naszych produktów, uczestnictwo w szkoleniach, pokazach, czy innych świadczeń dalej „Usługi”) od podmiotów z grupy kapitałowej Adamus S.A., w której skład wchodzi Adamus S.A. oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów (dalej „Podmioty Zależne”), powierzasz nam swoje informacje. 

W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje to powierzasz również naszym zaufanym partnerom, czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”). 

Niniejsza informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. W związku z nowymi regulacjami, dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były zgodne z prawem i zapewniały bezpieczeństwo Państwa danych. 

Jakie dane przetwarzamy: 

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do zrealizowania Usługi np. imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, adres e-mail, które Nam podajesz np. w ramach zamawiania Usługi. Przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w Usługach udostępnianych Ci przez Nas. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach może się różnić – możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej). 

Kto jest administratorem danych: 

Informujemy Panią/Pana, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Adamus S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 7/4, 01-211 Warszawa. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy. 

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe: 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla Adamus S.A. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej: 

Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Adamus S.A., ul. Robotnicza 3a, 71-712 Szczecin; adres email: iod@adamus.com.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu: Cele przetwarzania 

Dane osobowe 

Podstawy prawne przetwarzania 

Okres przechowywania danych 

Wykonanie usługi 

imię, nazwisko, firma, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby 

Art. 6(1)(b) RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Adamus S.A., z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń, w szczególności do dnia upływu terminu przedawnienia 

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych 

imię, nazwisko, firma, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby 

Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych 

Do dnia upływu terminu przedawnienia 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w 

Do dnia upływu terminu przedawnienia