Wychodząc naprzeciw potrzebom szybkiej realizacji nowych projektów wdrażanych przez klientów, ADAMUS S.A. oferuje wysokiej jakości części formatowe do maszyn blistrujących wszystkich typów. Nasze doskonale wyposażone Biuro Konstrukcyjne pozwala na szybkie przygotowanie dokumentacji projektowej zapewniającej prawidłową pracę produkowanych formatów blistrowych.

Doświadczenie ADAMUS S.A. obejmuje także projektowanie i produkcję elementów do kartoniarek. Umożliwia to realizację projektów polegających na przezbrajaniu całego cyklu procesu pakowania.

Zasypywanie tabletek jest newralgicznym punktem determinującym szybkość i wydajność całego cyklu pakowania. Dobór i zaprojektowanie odpowiedniego zasypu jest więc jednym z najważniejszych wyzwań dla każdego dostawcy formatów blistrowych. ADAMUS S.A. od lat specjalizuje się w projektowaniu i dostawie dedykowanych zasypów płytowych różnych typów.

Nasi inżynierowie współpracują ściśle z klientami na każdym etapie projektowania, począwszy od określenia możliwości zasypania danego rodzaju tabletek przy użyciu zasypów określonego typu. Bezpośrednio po zakończeniu etapu produkcji, zanim narzędzia zostaną dostarczone do klienta, przeprowadzany jest FAT zasypu przy użyciu rzeczywistych tabletek i uformowanej folii. Na specjalnie skonstruowanym stanowisku testowym bada się proces zasypywania tabletek przy różnych prędkościach przesuwu folii, określając optymalne parametry tej operacji.

Na życzenie klienta, nasi inżynierowie biorą również udział w montażu i uruchomieniu formatu, pomagając w rozwiązywaniu i usuwaniu ewentualnych problemów.

Image
Image