Przedsiębiorstwo realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych narzędzi do tabletkarek oraz linii blistrowych dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego w zakładzie produkcyjnym ADAMUS S.A. w Szczecinie.”, realizowany w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010.

 

POBIERZ

 

Fundusze Europejskie
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Adamus S.A. realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 4.4. „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych narzędzi do tabletkarek oraz linii blistrowych dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego w zakładzie produkcyjnym ADAMUS S.A. w Szczecinie.”.

Inwestujemy w Waszą przyszłość

logotypy projektu UE

Poznaj nasze innowacyjne produkty

Projektujemy i produkujemy wysokiej jakości narzędzia i części precyzyjnych do tabletkarek, kapsułkarek oraz linii blistrujących.

Zadzwoń Napisz e-mail