Patronat - współpraca z PCKZiU w Wałczu!

Patronat - współpraca z PCKZiU w Wałczu!

Image

Jedną z idei działalności firmy Adamus jest rozwój i edukacja, zarówno naszych pracowników, klientów (Akademia Narzędzi Stemplowych), ale także młodszego pokolenia.

Wsparcie przyszłych pracowników rozpoczął już wiele lat temu założyciel firmy – Henryk Adamus. Rozwijanie konkretnych umiejętności i wiedzy na wczesnym etapie edukacji pozwalało na kształtowanie wybitnych specjalistów.

Przykładem realizacji idei rozwoju i edukacji, jaką rozpoczęliśmy przed laty i nadal kontynuujemy jest współpraca z technikum mechatronicznym (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu). Od lat firma wspiera szkołę, jej uczniów i absolwentów. Regularnie najlepsi uczniowie realizują program praktyk zawodowych w  naszej firmie. Tak było również w 2020 r.

Obecnie firma Adamus S.A. obejmuje patronatem jedną z klas technikum, w której uczniowie mają możliwość:

  • zdobycia umiejętności zawodowych, korzystając z nowoczesnych technologii i technik stosowanych w różnych zakładach pracy,
  • realizacji praktycznej nauki zawodu w realnych warunkach pracy w firmach na światowym poziomie, takich jak Adamus S.A.
  • otrzymania stypendium dla najlepszych uczniów.
Image
Image

30 marca prezes spółki Adamus S.A. p. Ludwika Miklaszewska wraz z inżynierem ds. automatyki Adrianem Suszyńskim spotkała się z przedstawicielami PCKZiU w Wałczu w celu ustalenia realizacji nowych projektów.

Firma Adamus w ramach stałej współpracy ze szkołą pomoże w wyposażeniu nowej pracowni technikum, gdzie uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich praktycznych umiejętności na najnowszych maszynach i programach.