Aktualne oferty pracy

Kim jesteśmy?

Adamus S.A. jest jednym z największych producentów stempli i matryc na świecie znaną dzięki jakości i precyzji z jaką wykonujemy narzędzia stemplowe. 

Stały rozwój naszej firmy to nieustanna możliwość zdobywania nowych kompetencji oraz dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych. Do naszego zespołu #AdamusTeam poszukujemy osób, które chętnie pracują w zespole, lubią pracę z klientem, są uczciwe, zaangażowane w pracę i z łatwością rozwiązują problemy. 

Wymagania te stawiamy wszystkim osobom zatrudnionym w naszej firmie bez względu na stanowisko, jakie zajmuje. 

Dołącz do nas

Jeśli chcesz dołączyć do #AdamusTeam i razem z nami tworzyć rozpoznawalną na całym świecie markę, to wyślij nam swoje CV! 

W momencie gdy Twoje CV zostanie pozytywnie rozpatrzone przez Dział Kadr rozpocznie się proces rekrutacji, Dobór poszczególnych etapów rekrutacji uzależniony jest od rodzaju stanowiska i charakteru pracy, ale najczęściej składa się z:

  1. Rozmowy telefonicznej
  2. Rozmowy bezpośredniej w siedzibie naszej firmy przy ul. Robotniczej
  3. Testów umiejętności

Cały proces ma na celu wzajemne poznanie siebie, swoich potrzeb i możliwości. Nie masz się czym stresować :)

Atrakcyjne wynagrodzenie

Atrakcyjne wynagrodzenie

Sympatyczna atmosfera

Sympatyczna atmosfera

Wypłata zawsze na czas

Wypłata zawsze na czas

Umowa o pracę

Umowa o pracę

Praca zgodna z ideą work-life balance

Praca zgodna z ideą work-life balance

Możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju

Formularz aplikacyjny

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

1. Treść klauzuli informacyjnej

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 7/4, 01-211 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000693143, adres do korespondencji: ADAMUS SA ul. Robotnicza 3a, 71-712 Szczecin,

W sprawach związanych z tymi danymi osobowymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@adamus.com.pl
2) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenie rekrutacji, podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesięcy od wysłania CV;

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) Od 25 maja 2018r. będzie miała/miał Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Image