Program praktyk zawodowych dla uczniów i studentów

Adamus S.A. jest firmą odpowiedzialną społecznie i od wielu lat wspiera młodych ludzi w zdobywaniu pierwszego doświadczenia na rynku pracy. Od wielu lat współpracujemy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi w zakresie praktyk zawodowych i staży. Organizujemy staże studenckie i uczniowskie, głównie w obszarze produkcyjnym.
 
Nasze programy dla uczniów, studentów i absolwentów są unikalną szansą zdobycia cennego doświadczenia i wiedzy w firmie o wiodącej pozycji na światowym rynku w branży precyzyjnej obróbki stali.
 
 
 

Program praktyk zawodowych dla uczniów i studentów:

Program Praktyk w Adamus S.A.:
  • Wymagany ukończony co najmniej drugi rok programu nauczania,
  • Realizowane w oparciu o umowę zawieraną ze szkołą lub uczelnią,
  • Czas trwania – do czterech tygodni,
  • Przebieg praktyk ustalany indywidualnie z opiekunem merytorycznym,
  • Zakończone zaświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki.
 

Czego oczekujemy od praktykantów?

  • Wykształcenia kierunkowego (np. dla działów produkcyjnych wykształcenia o profilu technicznym, preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, etc.)
  • Zaangażowania
  • Ambicji i konsekwencji w dążeniu do celów
  • Wysokiej motywacji w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego

Czego możesz oczekiwać od praktyk zawodowych realizowanych w Adamus - More Than Tooling?

Realizując program praktyk w Adamus S.A. będziesz miał możliwość poznania zagadnień z wybranych obszarów działań firmy: produkcja, optymalizacja produkcji, zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne czy kontrola jakości. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Formularz zgłoszeniowy do Programu Praktyk w firmie Adamus S.A.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

1. Treść klauzuli informacyjnej

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000693143, adres do korespondencji: ADAMUS SA ul. Robotnicza 3a, 71-712 Szczecin,

W sprawach związanych z tymi danymi osobowymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@adamus.com.pl
2) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenie rekrutacji, podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesięcy od wysłania CV;

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) Od 25 maja 2018r. będzie miała/miał Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Image
Image