Projekt pod nazwą: „Technologia produkcji i monitorowania narzędzi do produkcji tabletek farmaceutycznych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i monitorowania narzędzi do produkcji tabletek farmaceutycznych. 

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 1 112 800,00 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 500 760,00 zł.

Image
Image