Zastosowanie wysokiej jakości narzędzi wielokrotnych dostarczanych przez ADAMUS S.A. jest doskonałym sposobem na zwiększenie wydajności produkowanych tabletek bez konieczności inwestycji w nowe tabletkarki, a co za tym idzie na zwiększenie zysku operacyjnego poprzez:

  • zmniejszenie kosztów pracy,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
  • zmniejszenie kosztów inwestycyjnych,
  • zmniejszenie kosztów energii.


Stemple wielokrotne są dostępne w dwóch różnych konfiguracjach:

  • konstrukcja składana – z wymiennymi stempelkami,
  • konstrukcja monolityczna.

Wybór konfiguracji zależy od rodzaju zastosowania, wymagań klienta, jego procedur wewnętrznych oraz technicznych możliwości realizacji (wymiary tabletki oraz liczba stempelków).

Przy użyciu narzędzi wielokrotnych, liczba tabletek wyprodukowanych na jeden obrót rotora tabletkarki, powinna być wielokrotnością odpowiadającą liczbie stempelków w stemplu wielokrotnym, jednakże z powodu konieczności nieznacznego zmniejszenia prędkości rotora, dla prawidłowego napełnienia większej ilości otworów matrycowych, wydajność rzeczywista jest nieco mniejsza. W zależności od charakterystyki tabletkowanego proszku, zmierzony wzrost wydajności może się różnić dla poszczególnych produktów, przy czym wartości średnie wynoszą: ok. 1,5 dla narzędzi dwukrotnych, 2,8 dla narzędzi czterokrotnych i 4,5 dla sześciokrotnych.

Image