Dowolność kształtu

Bogate doświadczenie firmy pozwala na projektowanie tabletek o różnych kształtach, z różnorodnymi grawerami lub logo, z uwzględnieniem maksymalnej trwałości wykonanych do ich produkcji narzędzi czy też końcowej postaci tabletek (powlekanie). Pierwszym etapem procesu projektowania jest wykonanie rysunku tabletki

Projekt tabletki

Firma Adamus S.A. może wykonać taki rysunek bazując na wskazówkach klienta lub przesłanych wzorach tabletek lub narzędzi. Dodatkowo możliwe jest wykonanie obliczeń masy tabletek o zadanym kształcie lub zmiana z zachowaniem objętości. Na życzenie wykonujemy również trójwymiarowe wizualizacje projektowanych tabletek.

Image