W ofercie sprzedaży posiadamy w pełni odnowioną tabletkarkę rotacyjną Kilian RX. 

Remont tabletkarki przeprowadzony zostanie zgodnie z najwyższymi standardami podpartymi 40-letnim doświadczeniem inżynieryjnym firmy Adamus S.A.

 

Tabletkarka / Tabletpress:                                              Kilian RX (after general overhaul)
Rok produkcji / Production year 1986 / 2001
Liczba stacji / Station number: 55
Standard stempli / Punch standard: EUB
Typ matryc / Die standard EUB (30.16 mm)
Maksymalny wymiar tabletki / tablet max diameter: 16 mm
Wydajność maksymalna / Max capacity: 520 080 tbl/h
Wydajność minimalna / Min capacity: 27 324 tbl/h
Maksymalna głębokość napełniania / Max filling depth: 16 mm
Siła nacisku głównego / Main compression force: 80 kN
Siła nacisku wstępnego / Precompression force: 20 kN
Moc napędowa / Drive power: 11 kW
System sterujący / Control system: Kilian CW200/049
Opcja / Option: New control system with touch screen
Dokumentacja / Documentation: IQ/OQ
Inne / Others:                                                                   FAT, SAT
Gwarancja / Guarantee: 1 year
Image