Проектирование блистеров

В рамках обслуживания обеспечиваем проектирование и поставку 2 или 3-мерных рисунков блистеров позволяющих, благодаря соответствующей визуализации, оценить эстетику и функциональность упаковки еще до выполнения оснащения. Обеспечиваем быструю доставку заказа, сокращая до минимума время необходимое для выпуска нового продукта на рынок, действенный и эффективный обмен информацией, а также немедленный ответ, когда необходима поддержка.

Testowanie zasypów

Zasypy do tabletek na liniach blistrowych są urządzeniami najbardziej skomplikowanymi funkcjonalnie. Stabilność ich pracy uzależniona jest nie tylko od właściwie wykonanego projektu i precyzyjnie wykonanej obróbki mechanicznej, ale także od odpowiedniego montażu oraz od stabilności wymiarów i kształtów podawanych tabletek.

W związku z tym każdy rodzaj zasypu, przed wysłaniem do klienta, przechodzi test funkcjonalny w naszej firmie na odpowiednio skonstruowanej maszynie. Dzięki tym testom wykrywane są ewentualne usterki oraz określana jest optymalna prędkość pracy zasypów.