Designing blisters

Our services include the designing and delivering 2- and 3-dimensional images of blisters which allow for the aesthetics and usefulness of the packaging to be assessed before the production of tools is started. We can guarantee a short delivery time which minimalises time necessary to launch a new product on the market, effective information flow and immediate customer support.

Testowanie zasypów

Zasypy do tabletek na liniach blistrowych są urządzeniami najbardziej skomplikowanymi funkcjonalnie. Stabilność ich pracy uzależniona jest nie tylko od właściwie wykonanego projektu i precyzyjnie wykonanej obróbki mechanicznej, ale także od odpowiedniego montażu oraz od stabilności wymiarów i kształtów podawanych tabletek.

W związku z tym każdy rodzaj zasypu, przed wysłaniem do klienta, przechodzi test funkcjonalny w naszej firmie na odpowiednio skonstruowanej maszynie. Dzięki tym testom wykrywane są ewentualne usterki oraz określana jest optymalna prędkość pracy zasypów.

Image