More than measurement

TI-2 is the newest version of the system for precise and automated dimensioning of punches and also for die bore wear assessment, which is based on the latest technological developments in the field of optical measurements.

The patented algorithm for combining the simultaneous measurement of the synchronous movement in the XY plane enables the determination of the geometric parameters of the most complex pressing parts.

Moreover, the presence of a dedicated video system with a resolution of 5 Mpix, on the one hand allows for the facilitation of optical Quality Assessment of the tools, and opens the path to perform the automatic dimensioning of multi-tip punches and die wear assessment.

Image

Pomiar bez ryzyka uszkodzenia stempli
Dzięki w pełni automatycznemu pomiarowi nie wystękuje ryzyko uszkodzenia głowy, czaszy czy innego elementu stempla i matrycy.

Szybsze i dokładniejsze pomiary za jednym kliknięciem 
Ti-2 wykonuje pomiary w czasie rzeczywistym i w tym samym czasie dokonuje automatycznego zapisu wymiarów bezpośrednio w bazie danych. Dzięki temu rozwiązaniu czas inspekcji narzędzi jest znacznie krótszy od pomiarów dokonywanych w sposób tradycyjny.

Zminimalizowana ilość odrzutów wagowych tabletek
Maszyna pomiarowa Ti-2 na podstawie otrzymanych wyników pozwala na dokonanie automatycznego parowania stempli jednokrotnych i wielokrotnych. Parowanie narzędzi pozwala na uzyskanie optymalnej siły nacisku, co przekłada się bezpośrednio na minimalizację strat wynikających z odrzutów wagowych tabletek.

Precyzyjny pomiar grawerów
Ti-2 wyposażyliśmy w kamerę oraz algorytmy do analizy obrazu, dzięki którym możliwe jest dokonanie pomiaru grawera na czaszy stempla. Powyższe ogranicza znacząco ryzyko wystąpienia wadliwych partii i produktów. Pomiary grawerów wykonywane są z dokładnością aż do 1 μm. Co ważne, użytkownik ma możliwość definiowania własnych granic tolerancji.

Określanie dopuszczalnych norm zużycia grawerów
Dzięki bezdotykowemu pomiarowi grawera czy innych detali czaszy, użytkownik może zdefiniować dopuszczalne normy wysokości grawerów występujących na narzędziach stemplowych, a następnie wyniki odnieść do swoich definicji. Dzięki takiemu działaniu można uniknąć ryzyka dopuszczenia do produkcji stempli o nieprawidłowych parametrach.

Archiwizacja raportów i zdjęć
Archiwizacja raportów oraz zdjęć stanu technicznego stempli, niosących informacje o przebiegu procesu zużycia stempli i matryc, umożliwia długoterminową analizę pracy narzędzi stemplowych, a także stanowi bezcenne źródło wiedzy w przypadku ewentualnych awarii.

Pełna automatyzacja z wykorzystaniem ramienia robota – opcja dodatkowa.
Podstawowy model maszyny pomiarowej można wyposażyć w ramię robota, co dodatkowo zoptymalizuje proces inspekcji narzędzi stemplowych, dzięki automatycznemu dostarczeniu narzędzia do komory pomiarowej.

TI-2 is the newest version of the system for precise and automated dimensioning of punches and also for die bore wear assessment, which is based on the latest technological developments in the field of optical measurements. The patented algorithm for combining the simultaneous measurement of the synchronous movement in the XY plane enables the determination of the geometric parameters of the most complex pressing parts. Moreover, the presence of a dedicated video system with a resolution of 5 Mpix, on the one hand allows for the facilitation of optical Quality Assessment of the tools, and opens the path to perform the automatic dimensioning of multi-tip punches and die wear assessment.

BASIC PARAMETERS Of THE MEASURING MACHINE:

 • fully automatic measurement regardless of the complexity of the tool
 • non-contact measurement with a resolution of 0.001mm for punches
 • non-contact and tactile measurement of wear with a resolution of 0.001mm for dies
 • camera with autofocus and 5 Mpix resolution with illuminator and controllable power and wavelength
 • dedicated, built-in controller of the measuring machine with communication interface USB 2.0

BASIC PROPERTIES OF THE SOFTWARE:

BASIC PROPERTIES OF THE SOFTWARE:

 • open-architecture application coded in .NET Framework 4.5 technologies
 • the ability to run on any PC with Windows 7 and above
 • easy and intuitive interface
 • automatic loading of the CAD files for the measured tooling
 • saving protocols, the possibility of personalization and export to Excel or pdf
 • view from the camera with a maximum resolution with the possibility of controlling the position of the punch or die under the camera by using the space mouse
 • recording of the image to a file
 • pairing of punches function
 • multilingual application with the ability to quickly add new languages
 • open-architecture allows for the expansion of measuring capabilities of the machine by installing new measurement libraries
 • adjusted GUI for the user comfort

The machine is supplied with the basic measurement libraries that enable automatic sizing of single tipped punches (plus internal die bore profile assessment) of the following standards: EURO-B, EURO-D, TSM-(IPT)-B, TSM-(IPT)-B2, TSM-(IPT)-D, FETTE EU1 441, PHARMA, 20/28, ST-328-2, 25/32, 25/32 SLOTTED, FS12:

 • in case of the punches, the basic library enables automatic measurement of geometrical sizes of the following: the total height, L0, working height L1, depth of convex (L0-L1), longer and shorter dimensions A and B of the shape tooling or diameter D for the round tooling and shaft diameter d1, d2
 • measuring library for multi-tip punches and dies
 • in case of dies the basic library enables automatic measurement the shape of profile of the inner bore
 • visual quality control of working part

TECHNICAL SPECIFICATION:

 • the supply voltage 110V / 230V; 50-60Hz
 • recommended operating temperature 20°C
 • available control system languages: English, German, Polish (other languages available as an option on request)
 • set of dedicated holders for punches and dies to facilitate work

Biblioteka podstawowa dla stempli umożliwia następujące pomiary: 

 • długość całkowita (L0), 
 • długość robocza (L1), 
 • głębokość czaszy (L0-L1), 
 • dłuższa i krótsza oś kształtu stempli nieokrągłych i średnica dla okrągłych, średnica trzonu (d1, d2), 
 • średnica głowy dla tolerowanych średnic głów w standardach 20/28; 25/32; 25/32 slotted oraz Pharma (d3).
 • możliwy jest również pomiar wysokości grawerunku i kreski dzielącej w każdym miejscu części roboczej stempla.

Podstawowa biblioteka dla matryc umożliwia ocenę kształtu i jakości profilu otworu wewnętrznego z określeniem wartości maksymalnej i minimalnej. Funkcja ta szczególnie przydatna jest do określenia profilu zużycia otworu w matrycy. Urządzenie zapewnia analizę matryc zarówno jednokrotnych, jak i wielokrotnych.

Dane techniczne:

 • Zakres pomiarowy: średnica do 40 mm; wysokość 90,5 do 157 mm
 • rozdzielczość: oś X , Y, Z : -/+ 0,001 mm
 • czas pomiaru: 
  • ok. 40 sekund stempel okrągły pojedynczy, 
  • ok. 55 sekund stempel kształtowy pojedynczy,
 • Komputer z Windows 10 lub MAC
 • protokół net Framework 4.5
 • zasilanie: 220 – 240 V / 110V; 50 – 60 Hz

System sterowania oraz protokół pomiarowy dostępny jest w języku:

 • angielskim,
 • niemieckim,
 • polskim,
 • portugalskim (region Brazylia),
 • francuskim
 • rosyjskim.
 • hiszpańskim.

Characteristics of the transport box

Out of concern for the safety of the measuring machine Tool Inspector-2, Adamus company offers a specialized transport box. This black box secures, protects and allows for easy storage of the TI-2.

 • Dedidacted. 
 • Adjusted to the shape of the TI-2.
 • Easy to assemble.
 • Special protective space for the monitor.
 • Mobility due to the mounted wheels.