Projektowanie blistrów

W ramach usług zapewniamy zaprojektowanie i dostarczenie 2- lub 3-wymiarowych rysunków blistrów pozwalających, dzięki odpowiedniej wizualizacji, na ocenę estetyki i funkcjonalności opakowania jeszcze przed wykonaniem oprzyrządowania.

Gwarantujemy szybką realizację zamówienia, skracając do minimum czas potrzebny do wyemitowania nowego produktu na rynek, sprawną i skuteczną wymianę informacji oraz natychmiastową reakcję, gdy potrzebne jest wsparcie.

Testowanie zasypów

Zasypy do tabletek na liniach blistrowych są urządzeniami najbardziej skomplikowanymi funkcjonalnie. Stabilność ich pracy uzależniona jest nie tylko od właściwie wykonanego projektu i precyzyjnie wykonanej obróbki mechanicznej, ale także od odpowiedniego montażu oraz od stabilności wymiarów i kształtów podawanych tabletek.

W związku z tym każdy rodzaj zasypu, przed wysłaniem do klienta, przechodzi test funkcjonalny w naszej firmie na odpowiednio skonstruowanej maszynie. Dzięki tym testom wykrywane są ewentualne usterki oraz określana jest optymalna prędkość pracy zasypów.

Image