Firma ADAMUS S.A. realizuje projekt:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych stempli do tabletkarek dla przemysłu farmaceutycznego, w oparciu o własne prace badawcze zakładu produkcyjnego ADAMUS S.A. w Szczecinie.

Cel projektu - podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Adamus S.A. poprzez wykorzystanie wyników własnych prac B+R i doświadczenia własnego biura konstrukcjo-technologicznego.

Planowane efekty: liczba wprowadzonych innowacji produktowych 2 szt., liczba wprowadzonych innowacji procesowych 2 szt.

Wartość projektu: 928 368,00 zł netto.

Wkład Funduszy Europejskich: 417 765,60 zł netto.

Image
Image