Nasze usługi obejmują kompleksową diagnostykę oraz dokładną ocenę wszystkich elementów tabletkarek, maszyn blistrujących, kapsułkarek i kartoniarek, włączając w to strefy, które najczęściej ulegają zużyciu, takie jak: powierzchnie krzywek, gniazda rotorów i wymiary wałów, płyty zasypywaczy czy układy napędowe.

Image
Image