News

What is multi-tip monoblock tooling? Design and types of multi-tip tooling – Part 1

Tablet production has evolved over recent years. The proper adaptation of the rotary tablet press enabled the use of powerful multi-tip tooling capabilities. Thanks to them the production of tablets has changed. Fast and efficient delivery of tablets at low production costs has become a reality for many manufacturing companies. What is multi-tip monoblock tooling and what are the benefits it can bring to production? What is multi-tip monoblock tooling?

Polska Liga Jeździecka 2020 - Memoriał Henryka Adamusa

Firma Adamus S.A jest sponsorem strategicznym najważniejszego wydarzenia sportowego świata jeździeckiego w Polsce - cyklu zawodów Polskiej Ligii Jeździeckiej 2020. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Jeździecki, a koordynatorem spółka VLN Adamus.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021

Adamus S.A. w Szczecinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.

Pan Henryk Adamus na zawsze pozostanie częścią firmy, którą tworzył.

Dziękujemy wszystkim, tak licznie kondolencje, kwiaty i wiadomości, które napłynęły do nas z całego świata. Dziękujemy zgromadzonym za obecność podczas uroczystości pogrzebowych. 

Henryk Adamus - the founder of the company and its long-term President, has died

It is with great sadness that we write to inform you that Henryk Adamus, founder of Adamus S.A. died last week, 23 July.

Questions? Contact us!

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane